Въпрос
МСФО и GAAP са два различни счетоводни стандарта, към които фирмите трябва да се придържат, когато отчитат своите финансови резултати. МСФО са общоприетите счетоводни принципи, използвани в повечето развити страни, докато GAAP са използваните общоприети стандарти за финансово отчитане ...
0
3 седмици 0 Отговори 622 изгледи 0

Въпрос
Много е трудно за счетоводителя да разбере тънкостите на счетоводството. За да улеснят нещата, е разработен счетоводен софтуер. Софтуерът е проектиран да се грижи за цялата досадна работа ...
0
9 месеци 0 Отговори 3761 изгледи 0

Въпрос
Принципите на счетоводството са общи правила и насоки, които компаниите трябва да следват при отчитането на всички сметки и финансови записи. Има различни счетоводни системи, които създават стандартен орган. Най-често срещаните системи от счетоводни принципи са МСФО, GAAP за Обединеното кралство, и САЩ ...
0
2 години 0 Отговори 4102 изгледи 0

Въпрос
Нетната стойност на Grant Cardone е доста голяма поради неговата слава на недвижими имоти в бизнеса. Неговата страст и издръжливост го доведоха до голяма нетна стойност, и голям брой клиенти. Нетната стойност на Грант Кардоне е около $300 милиона ...
0
2 години 0 Отговори 9924 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021