Въпрос
МСФО и GAAP са два различни счетоводни стандарта, към които фирмите трябва да се придържат, когато отчитат своите финансови резултати. МСФО са общоприетите счетоводни принципи, използвани в повечето развити страни, докато GAAP са използваните общоприети стандарти за финансово отчитане ...
0
3 седмици 0 Отговори 612 изгледи 0

Въпрос
Данъкът върху продажбите е вид косвен данък, който се прилага за продажба или продажба на стоки и услуги в дадена страна. Налага се от законодатели на различни нива, за да се генерират приходи за държавните разходи. Ставката, ...
0
3 седмици 0 Отговори 544 изгледи 0

Въпрос
Много е трудно за счетоводителя да разбере тънкостите на счетоводството. За да улеснят нещата, е разработен счетоводен софтуер. Софтуерът е проектиран да се грижи за цялата досадна работа ...
0
9 месеци 0 Отговори 3741 изгледи 0

Въпрос
Принципите на счетоводството са общи правила и насоки, които компаниите трябва да следват при отчитането на всички сметки и финансови записи. Има различни счетоводни системи, които създават стандартен орган. Най-често срещаните системи от счетоводни принципи са МСФО, GAAP за Обединеното кралство, и САЩ ...
0
2 години 0 Отговори 4084 изгледи 0

Въпрос
Нетната стойност на Grant Cardone е доста голяма поради неговата слава на недвижими имоти в бизнеса. Неговата страст и издръжливост го доведоха до голяма нетна стойност, и голям брой клиенти. Нетната стойност на Грант Кардоне е около $300 милиона ...
0
2 години 0 Отговори 9899 изгледи 0

Въпрос
Tell your insurance agent if 70% of your building is vacant or unoccupied, defined as not being used by the owner, lessee, or sub-lessee to conduct their customary operations. Your agent will work with the insurance company to provide the proper coverage. Buildings that are vacant for extended periods are ...
0
3 години 0 Отговори 3653 изгледи 0

Въпрос
В общи линии, coverage from your primary auto insurance will extend to a rental vehicle. If you cause an accident while driving the rental, your liability insurance would pay up to your policy limits for the damages to other cars or property. To make sure you get covered, you must charge your entire car rental on your credit ...
0
3 години 0 Отговори 3532 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021