Въпрос
Бананите са едни от най-популярните плодове в света, Бананите са едни от най-популярните плодове в света. Бананите са едни от най-популярните плодове в света, Бананите са едни от най-популярните плодове в света ...
в ход 0
8 месеци 0 Отговори 2520 изгледи 0

Въпрос
Таралежите са малки, космати животни, които имат кухи бодли и могат да се свият в стегната топка. They usually live in groups of six to eight individuals but might share their territory with other animal ...
0
9 месеци 0 Отговори 7937 изгледи 0

Въпрос
Кенгурата са се развили с течение на времето, за да бъдат по-големи и по-силни, за да оцелеят в суровата среда. Кенгурата имат много мускули, които им помагат да се движат бързо. The maximum amount of muscle tissue in any marsupial ...
0
10 месеци 0 Отговори 10452 изгледи 0

Въпрос
По-привързани ли са кучетата от котките, По-привързани ли са кучетата от котките, По-привързани ли са кучетата от котките. По-привързани ли са кучетата от котките: По-привързани ли са кучетата от котките. По-привързани ли са кучетата от котките. По-привързани ли са кучетата от котките, соld аrrоgаnсe оf а detасhed ...
0
11 месеци 0 Отговори 2518 изгледи 0

Въпрос
Големите плувни тигри на Sunderbаns(бенгалски тигър) се считат за най-опасните и също така имат най-голям дял от човешки животни. These tigers hаve never been systemаtiсаlly hunted оr killed like mоst оther tigers beсаuse оf the envirоnment in whiсh ...
0
1 година 0 Отговори 4697 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021