Въпрос
Принципите на счетоводството са общи правила и насоки, които компаниите трябва да следват при отчитането на всички сметки и финансови записи. Има различни счетоводни системи, които създават стандартен орган. Най-често срещаните системи от счетоводни принципи са МСФО, GAAP за Обединеното кралство, и САЩ ...