Въпрос
Enzymes produced by intestinal bacteria are important in the metabolism of several vitamins. The intestinal microflora synthesizes vitamin K, който е необходим кофактор в производството на протромбин и други фактори на кръвосъсирването. Лечение с антибиотици, particularly in individuals eating ...

Въпрос
Тоалетната седалка носи тонове бактерии, 50 бактерии на квадратен инч, за тези, които искат да знаят," тя казва. Въпреки че може да се изненадате да научите, че кухненската гъба е 200,000 пъти по-мръсен от тоалетната седалка. Не ти ...