Въпрос
Безвъзмездната помощ за проект е вид безвъзмездна помощ, която се отпуска за конкретен проект. Обикновено се използва от фондации и организации за осигуряване на финансиране за проекти, които се нуждаят от подкрепа. Обикновено се използват субсидии за проекти ...