Въпрос
Кажете на вашия застрахователен агент, ако 70% от вашата сграда е празна или незаета, определено като неизползвано от собственика, лизингополучател, или поднаемател, за да извършва обичайните си операции. Вашият агент ще работи със застрахователната компания, за да осигури правилното покритие. Сгради, които са празни за продължителни периоди, са ...