Въпрос
Ефектът на Сомертън е важен за радиобиологията., тъй като това е най-вероятното взаимодействие на високоенергийни гама лъчи и рентгенови лъчи с атоми в живи организми и се използва в радиационната терапия.[4] В физиката на материалите, Сomрtоn ефект са може да се използва ...
0
1 година 0 Отговори 5328 изгледи 1
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021