Въпрос
Карикатурите и анимацията са две думи, които се използват взаимозаменяемо в обикновения език. И както Крейг веднъж обясни, - "the need to explain the difference between cartoons and animation is just historical, и това идва от нуждата ...