Въпрос
Цейлон, the name given to Sri Lanka by the Portuguese Empire when it arrived in 1505, е транслитериран на английски като Цейлон. Като колония на британската корона, островът бил известен като Цейлон; той постига независимост като Доминион на Цейлон в ...