Въпрос
Еврото обикновено се използва като валута на Европейския съюз и неговата официална валута, но беше въведено в 1999. Паундът е валутна единица в различни страни, включително Обединеното кралство и ...