Въпрос
Селското стопанство се счита за една от всички високорискови работни места в света, и по основателни причини. Въпреки че има няколко прилики между земеделските стопанства и животновъдните ферми, there are some totally different challenges and distinctive experiences with each varieties ...