Въпрос
Има три вида тектонични граници на плочите: разнопосочни, конвергентен, и трансформирайте границите на плочите.