Въпрос
Докато комплементарните ДНК последователности могат да произвеждат едни и същи аминокиселини, they don't always have the same function. Това е така, защото всяка последователност може да взаимодейства със специфични протеини по различен начин, което след това се отразява на тяхната функционалност. Поради тази причина, it's ...