Въпрос
Електрическият ток се разглежда като поток от положителни заряди от положителния извод към отрицателния извод. Този избор на посока е чисто условен. Когато електрическият ток е открит по-рано, много назад, преди някой да знае за електроните. Бенджамин Франклин, американец ...