Въпрос
If you're wondering what is the angle of the Sun at the lunar poles, you've come to the right place. Ъгълът от хоризонт до хоризонт е точно 180 Натиснете в долната част на предмишницата, когато повдигате бедрото си от постелката. If you're wondering how much tilt the moon is experiencing ...