Въпрос
"Wrоng" тъй като прилагателното се използва, за да означава, че нещо не е наред, while "fаlse" се отнася до нещо изкуствено или истинско. А това, което е погрешно, може да бъде също толкова отвратително, колкото ако е получено като несправедливо, нечестно, или неморален. Ор ...