Въпрос
Първичен амин може да се получи с помощта на реактив на Гринярд, ако и двата реагента присъстват в чиста форма и няма включена вода. въпреки това, този процес може да бъде труден за контролиране, so it's usually done in an industrial setting. Първични амини ...
0
3 месеци 0 Отговори 1326 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021