Въпрос
Използването на звуковите вълни е част от развитието на радиотехнологиите. Радиовълните са електромагнитни вълни, които се използват за предаване на информация. Първоначално предаването се използва за съобщения с морзова азбука, но има ...