Въпрос
The compound hydrogen chloride has the chemical formula HCl, На стайна температура, това е безцветен газ, който образува бели изпарения от солна киселина при контакт с атмосферни водни пари. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of one mole of a substance, със стандартна единица от ...
0
2 години 0 Отговори 10854 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021