Въпрос
Маркетингът е важен за успешния бизнес. Човек ще трябва да идентифицира добре насочени пазари и да създаде най-добрата маркетингова стратегия, за да бъде успешен на тези пазари. Някои от предизвикателствата, пред които е изправен онлайн бизнесът, са ...