Въпрос
РНК означава рибонуклеинова киселина, докато ДНК е дезоксирибонуклеинова киселина. Без съмнение, РНК и ДНК носят генетична информация и са линейни полимери, състояща се от захари, фосфати и основи. Те са може би най-важните молекули в клетъчната биология, отговорен за ...