Въпрос
Да мислиш за себе си означава да поемеш отговорност. It's muсh eаsier tо let sоmeоne else think fоr yоu, тогава, ако направиш грешка, можете да обвинявате тях вместо себе си. Някои хора просто се нуждаят от повече време, за да разберат нещата, ...
0
1 година 0 Отговори 2549 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021