Въпрос
Редките газове са най-стабилни, защото имат максималния брой валентни електрони, които тяхната външна обвивка може да побере. Това означава, че редките газове имат октетна конфигурация. Елементите на благородния газ са стабилни и нереактивни (инертен) тъй като тяхната външна ...