Въпрос
Дърветата са един източник, но по-големият източник са океанските водорасли (известен още като морски водорасли) и океански фитопланктон. Заедно, marine plants produce about half of the world's oxygen. Според National Geographic, относно 70% от кислорода в атмосферата идва от морските ...