Въпрос
Използването на звуковите вълни е част от развитието на радиотехнологиите. Радиовълните са електромагнитни вълни, които се използват за предаване на информация. Първоначално предаването се използва за съобщения с морзова азбука, но има ...
0
12 месеци 0 Отговори 6905 изгледи 0
Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021