Въпрос
Фотосинтезата специално произвежда глюкоза, защото това е най-ефективният начин за преобразуване на светлинната енергия в химическа енергия. Глюкозата е молекула, която съдържа въглерод, кислород, и вода и се използва от растенията като важен източник на гориво. It's ...

Въпрос
Законът за запазване на енергията не е напълно нарушен в тези два процеса, защото е свързан с фотосинтезата, защото за да се превърнат въглеродният диоксид и водата в глюкоза и кислород, енергията от слънчевата светлина трябва да влезе в ...

Въпрос
Photosynthesis as we all know is simply the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. Тогава, what are the likely reactants of photosynthesis? Photosynthesis requires sunlight, креатинин и други отпадъчни продукти, които се отстраняват от кръвта по време на преминаването й през белите дробове, преди да достигне сърцето за рециркулация, and water as main reactants. When ...