Въпрос
Обикновено възприемаме ангажираността на клиентите като специфична дейност, като промоция или подарък. въпреки това, всъщност е част от цялостното клиентско изживяване. Начинът, по който се ангажираме с нашите клиенти, може да бъде направен ...