Въпрос
Въглероден двуокис, или както се нарича в природата, CO2, is a common gas that is found in the Earth's atmosphere. Това може да е резултат от изгарянето на изкопаеми горива и други източници. Carbon dioxide is ...