Въпрос
Има много реални ситуации, включващи квадрати и параболи. Хвърляне на топка, стрелба с оръдие, гмуркане от платформа, и удрянето на топка за голф са примери за ситуации, които могат да бъдат симулирани с помощта на квадратични функции. Квадратното уравнение ...