Въпрос
В компютърния свят има термини, които могат да бъдат объркващи и понякога злоупотребявани. Някои хора използват термините ROM (Памет само за четене) и RAM (оперативна памет) взаимозаменяемо. Това е, разбира се, неподходящо! Така че искам да отворя a ...

Въпрос
Паметта е важна част от компютъра, която съхранява и извлича информация. Оперативна памет (RAM) е основният тип памет, използвана в компютрите. It is also called as volatile memory because it loses ...