Въпрос
Големите плувни тигри на Sunderbаns(бенгалски тигър) се считат за най-опасните и също така имат най-голям дял от човешки животни. Тези тигри никога не са били систематично ловувани или убивани, както повечето други тигри, поради околната среда, в която ...