Въпрос
Политическата география е изследване на физическата и човешката география на политическите субекти, със специално внимание, отделено на тяхната пространствена организация, включително как са класифицирани и подразделени, и как техните взаимодействия влияят на техните граници.