Въпрос
Какво представляват молекулите? Молекулата е най-простата единица от химично съединение, която може да съществува и се състои от два или повече атома, държани заедно чрез химични връзки. Concept Of Molecules Molecules can be represented with a chemical formula which shows the types ...