Въпрос
Мехатроника или мехатронно инженерство е област на специализация в инженерството, която се фокусира върху инженерство както на механични, така и на електрически системи. Мехатрониката включва и комбинация от роботика, компютър, електроника, телекомуникации, системи, контрол, и продуктово инженерство. Мехатроника ...