Въпрос
Температурата е измерване на кинетичната енергия на движение в молекулите, атоми и субатомни частици. Измерва се в Келвин, което е същото като градуси по Целзий. За измерване на температурата, учените използват a ...