Въпрос
Изучаването на съвременното изкуство позволява на учениците да разширят разбирането си за себе си, тяхното общество, и света. Помага им да станат духовни мислители, докато разглеждат влиянията, довели до създаването на всяко произведение на изкуството, ...