Въпрос
Бизнес показателите са ключът към успеха на всяка компания. Те помагат на организациите да разберат как се справят и какво трябва да подобрят. Повечето от фирмите използват показатели за измерване на успеха и неуспеха. Например, ...