Обменят ли се молекули между твърдо и течно вещество в равновесие?

Въпрос

Не, молекулите не се обменят между твърдо и течно вещество в равновесие. Това е така, защото концентрациите на частици са винаги еднакви, независимо колко пъти се обменят. С други думи, две течности ще останат в равновесие, докато едната направи повече или по-малко от другата.

В равновесие, и двете вещества ще имат равни концентрации на всяка молекула. Това не се случва, когато веществата се смесват, защото реакциите ще се случат за създаване на нови молекули. С други думи, ако сложите захар във вода и я разбъркате, захарта в крайна сметка ще се разтвори във водата поради реакция. Водата няма да се насити, докато има повече захар, която може да се разтвори.

0
Ефрем Йодо 3 месеци 0 Отговори 1336 изгледи 0

Оставете отговор

Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021