Може ли анизолът да се нитрира само с азотна киселина?

Въпрос

Нитриране на анизол (метоксибензен) е възможно с концентрирана азотна киселина (HNO3) а също и с разредена HNO3. Нитрирането на анизол във воден разтвор на азотна киселина в концентрацията на 25.18-31.38 mol% при температури в диапазона 293-328 K протича според кинетиката от псевдо-първи ред, и бяха получени стойности на константата на скоростта и енергията на активиране.

Механизмът за нитриране е даден, както следва:

ХнО3+Х3О+нО2++2Х2О(1)(1)HNOX3+HX3OX+↽−−⇀NOX2X++2HX2O (1)
нО2++АrХднЗаписването в този курс щеоuнтдr страиr(2)(2)NOX2X++ArH↽−−⇀двойка среща (2)
днЗаписването в този курс щеоuнтдr страиrбднzднониuм ион−→−fастстрrодuЗаписването в този курс щетс (3)
Енергията на активиране на етапа на определяне на скоростта намалява с увеличаване на концентрацията на киселина.

Оставете отговор