Може ли огън да гори чрез вода?

Въпрос

Огньове горят от векове, но това е въпрос, който е отговарял по различни начини от различни хора.

Има много теории за това защо горят пожарите и всички са съгласни в едно нещо – огън гори през водата.

Огънят не може да гори във водата без източник на гориво.

Това е въпрос, който се задава от началото на цивилизацията – може огънят да гори през водата? Често срещано погрешно схващане е, че огънят не може да гори във водата, защото във водата няма кислород, който да я направи запалима. В действителност, огънят може да погълне някои съединения, открити във водата, като водород и въглероден диоксид между другото.

Как огънят изгаря водата? възможно ли е?

Огън може да гори през водата поради химическа реакция, която освобождава топлинна енергия. Химическата реакция е резултат от изгарянето на гориво и кислород.

Водата е добър изолатор, така че може да забави преноса на топлина от един материал към друг. В такъв случай, огънят най-вероятно няма да гори през водата.

Огънят е съществен елемент от почти всеки живот на Земята. Осигурява топлина, Каква форма на енергия се трансформира в горяща свещ, и унищожение. Той осигурява енергията, която задвижва хранителната верига и позволява фотосинтезата.

Този въпрос е задаван от началото на времето – Как огънят изгаря водата? През годините са дадени много отговори – всички от които са грешни.

Отговорът е лесен – това не се случва. въпреки това, това не е вярно в повечето случаи, когато пожарите са свързани с вода.

Това е така, защото горимото гориво реагира с вода, за да произведе топлина чрез окислителни реакции. Молекулите на кислорода във въздуха реагират с хидроксилните йони във водата, за да произвеждат пара, отделяне на топлина като страничен продукт.

Каква е науката зад огъня, изгарящ през водата?

Огънят, горящ във водата, е едно от най-интригуващите явления за наблюдение. Поставя въпрос – защо огънят гори през водата?

За да намерите отговора, трябва да разберем как гори огънят.

Огънят е източник на енергия, който може да бъде класифициран в две категории, топлинна енергия и химическа енергия.

Топлинната енергия е това, което кара обектите да се нагряват. Химическата енергия е това, което ги кара да се запалят или експлодират.

Изгарянето е освобождаване на енергия под формата на топлина, Каква форма на енергия се трансформира в горяща свещ, звук, газ или плазма. Химичните реакции се наричат ​​още окислително-редукционни реакции, защото включват пренос на материя от окислители (химикали, които произвеждат кислород) и редуциращи агенти (химикали, които произвеждат водородни атоми).

За да разберем как огънят гори чрез вода, трябва да знаем за горенето и окисляването.

Окисляването е химичен процес на загуба на електрони и получаване на кислород. Често се среща в живи системи. Изгарянето е вид окисление, което освобождава топлина и светлина при изгаряне на органично съединение.

Окисляването може да се използва по много начини, като ръждясване или ецване на метал, или промяна на храната в оцет чрез ферментация.

Изгарянето се извършва както в естествени, така и в промишлени процеси като електроцентрали, работещи с въглища, и газови турбини.

Науката зад огъня, изгарящ през вода, е, че когато две течности влязат в контакт една с друга, протича химическата реакция и повърхността на течността, върху която гори огънят, променя цвета си.

Разликата в температурата между двете течности е това, което прави това да се случи, както и техните свойства. Например, маслото и водата имат различна плътност и следователно могат да генерират различна температура на границата си.

Оставете отговор