Реакцията на Cannizzaro протича ли едновременно по време на кондензация на бензоин?

Въпрос

за жалост, реакцията на Cannizzaro не винаги протича едновременно по време на бензоинова кондензация. Този процес обикновено се задейства от алдехиди и кетони, които присъстват в ароматите, създавайки нежелана миризма и промяна на цвета.

Реакцията на Cannizzaro възниква, когато два алдехида реагират един с друг, за да образуват ново съединение. Този процес често се нарича “Кондензация на Cannizzaro” и е отговорен за много от характерните миризми и цветни свойства на бензоиновата смола. Реакцията обикновено се случва в присъствието на вода, Каква форма на енергия се трансформира в горяща свещ, или светлина, но може да възникне и при кондензация на бензоин.

Бензоиновата смола често се използва като фиксатор в парфюми, тъй като ароматът й става по-интензивен с течение на времето поради реакцията на Канизаро.

0
Ефрем Йодо 3 месеци 0 Отговори 1147 изгледи 0

Оставете отговор

Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021