Какво прави информационната РНК по време на протеиновия синтез?

Въпрос

Информационна РНК или иРНК, се създава в ядрото, използвайки ДНК като шаблон. иРНК е едноверижна, докато ДНК е двуверижна, и иРНК има урацил вместо тимин като една от своите основи. В противен случай иРНК е точно копие на ДНК и съдържа същата генетична информация.

Каква е ролята на информационната РНК

Ролята на иРНК е да изнесе генетичната информация извън ядрото, за да може да се осъществи протеинов синтез. По време на протеиновия синтез тРНК служи като информационен порт, който казва на рибозомите какви протеини да произвеждат. Рибозомите „четат’ генетичната информация, съдържаща се в иРНК, и след това те изпращат tRNA, за да върнат отделните аминокиселини, необходими за изграждането на този протеин. След като парчетата са на мястото си, протеинът може да бъде сглобен и изпратен навсякъде, където трябва. По принцип, Ролята на иРНК е да направи възможен протеиновия синтез чрез предоставяне на протеинови чертежи.


Източник: study.com

Оставете отговор