Какво е тест за полярност за трансформатори?

Въпрос

Тестът за полярност е тест, който се използва, за да се определи какъв тип трансформатори са необходими за дадено приложение. Това може да стане, като вземете стъпката на първичната намотка и я сравните със стъпката на вторичната намотка.

Трансформаторът ще има първична намотка от едната страна и вторична намотка от другата. Ако едното от тях е два пъти повече от другото, тогава това би било нискочестотен трансформатор, който използва мед като основен материал и желязо като вторичен материал. Ако един от тях е два пъти по-голям от другия, но има алуминий в основната си част, тогава това би било високочестотен трансформатор, който използва алуминий като основен материал и желязо като вторичен материал.

Как да разберем полярността на трансформаторите

Когато става въпрос за разбиране на полярността на трансформаторите, има много за разбиране. Ако не сте запознати с концепцията, тогава трябва да прочетете тази публикация. Ще ви даде кратък преглед на това какво е полярността и как може да се приложи във вашия живот и бизнес.

Твърде дълго, казаха ни, че противоположностите се привличат. Вярваме, че хубавите неща се случват, когато комбинираме полярно противоположни личности или преживявания заедно. въпреки това, нашите вярвания са доказано погрешни от науката и изследванията за това как противоположните сили всъщност работят по-добре заедно, отколкото поотделно!

Идеята противоположните сили да работят по-добре заедно, отколкото поотделно, е предложена от няколко психолози като Карл Юнг, Ейбрахам Маслоу, и Маргарет Малер наред с други

В тази публикация ще обясня как тези противоположни сили могат да се прилагат към нас.

Полярността на Трансформъра е от основно значение за разбирането на характера на Трансформърите. Те започват като две противоположни единици, но до края на една история, техният полярност е обърнат и те стават едно цяло.

Един от начините да разберете полярността е като го разделите на два различни типа: добро и лошо. С други думи, има две противоположни сили, които трябва да бъдат балансирани, за да възтържествува мирът.

Трансформаторите усилват и разширяват ефекта на сигнала. Това е стъпаловидна функция и може да се използва за преобразуване на едно напрежение (V) стойност за друг (e.g., 0V до 5V).

Разбиране на полярността на трансформаторите:

1 – Една клетка ще започне с напрежение от 0 V.

2 – Една клетка ще завърши с напрежение от 5 V.

3 – Една клетка ще се промени от 0 V към 4 V, в който момент ще се разглежда по средата между 0 и 5 V.

4 – Поляритетът се отнася до това как се променя изходът при промяна на входа, с +5 V е положителен и –5 V е отрицателен.

Оставете отговор