Защо редките газове са стабилни?

Въпрос

Най-стабилни са редките газове защото те имат максимален брой валентни електрони които външната им обвивка може да побере. Това означава, че редките газове имат октетна конфигурация.

Елементи на благороден газ са стабилни и нереактивни (инертен) тъй като външните им валентни обвивки са пълни с осем електрона.
Ако външната s- и p-орбиталите се запълват и правилото за октет се спазва, елементите на благородния газ не са склонни да получават или губят електрони в процеса на свързване.

0
Ефрем Йодо 2 месеци 0 Отговори 852 изгледи 0

Оставете отговор

Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021