Защо лантанидите обикновено използват +3 Степен на окисление?

Въпрос

The lanthanides are a group of 18 елементи, които имат +3 степен на окисление. Това е така, защото тези елементи имат шест протона в ядрото си, което ги прави неспособни да образуват стабилни съединения с другите елементи в групата. The lanthanides are also known as the alkaline earth metals because they are found in alkaline earth rocks, which are more common than rocks with other metal content.

Оставете отговор