Регистрирай се сега

Влизам

Забравена Парола

Забравена парола? Моля, въведете вашия имейл адрес. Ще получите връзка и ще създадете нова парола по имейл.

Добавете публикация

Трябва да влезете, за да добавите публикация .

Влизам

Регистрирай се сега

Добре дошли в Scholarsark.com! Вашата регистрация ще ви даде достъп до използване на повече функции на тази платформа. Можете да задавате въпроси, дават приноси или да предоставят отговори, прегледайте профилите на други потребители и много други. Регистрирай се сега!

Условия & Условия

Правни бележки

ние, Операторите на този уебсайт, предоставяме го като обществена услуга на нашите потребители.

Моля, прегледайте внимателно следните основни правила, които уреждат вашето използване на уебсайта. Моля, имайте предвид, че използването от ваша страна на Уебсайта представлява вашето безусловно съгласие да следвате и да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване. Ако ти (потребителя") не се съгласявайте с тях, не използвайте Уебсайта, предоставяте всякакви материали на Уебсайта или изтегляте всякакви материали от тях.

Операторите си запазват правото да актуализират или променят настоящите Общи условия по всяко време без предварително уведомяване на Потребителя. Използването от ваша страна на Уебсайта след всяка такава промяна представлява вашето безусловно съгласие да спазвате и да бъдете обвързани с тези Общи условия, както са променени. Поради тази причина, насърчаваме ви да преглеждате тези Общи условия, когато използвате Уебсайта.

Настоящите Общи условия се прилагат за използването на Уебсайта и не се отнасят до свързани сайтове на трети страни. Тези Общи условия и нашите Политика за поверителност, които са включени тук чрез препратка, съдържат цялото споразумение (Споразумението") между Вас и Операторите по отношение на Уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Разрешени и забранени употреби

Можете да използвате уебсайта с единствената цел да споделяте и обменяте идеи с други потребители. Не можете да използвате Уебсайта, за да нарушавате който и да е приложим локален, състояние, национален, или международно право, включително без ограничение всички приложими закони, свързани с антитръстовите или други незаконни търговски или бизнес практики, федерални и държавни закони за ценни книжа, наредби, обнародвани от САЩ. Комисия по ценни книжа и борси, всички правила на национална или друга борса за ценни книжа.

Не можете да качвате или предавате материал, който нарушава или присвоява нечии авторски права, патент, търговска марка, или търговска тайна, или да разкриете чрез Уебсайта всякаква информация, чието разкриване би представлявало нарушение на всякакви задължения за поверителност, които може да имате.

Не можете да качвате никакви вируси, червеи, Троянски коне, или други форми на вреден компютърен код, нито да подлагате мрежата или сървърите на уебсайта на неразумно натоварване от трафик, или по друг начин да участвате в поведение, което се счита за нарушаващо обичайната работа на уебсайта.

Строго ви е забранено да комуникирате на или чрез Уебсайта каквото и да е незаконно, вреден, обидно, заплашително, злоупотребяващ, клеветнически, тормозя, клеветнически, вулгарен, неприлични, профан, омразен, измамнически, сексуално изрично, расово, етнически, или по друг начин неприемлив материал от всякакъв вид, включително, но не се ограничава до, всеки материал, който насърчава поведение, което би представлявало престъпление, пораждат гражданска отговорност, или по друг начин нарушават приложими местни, състояние, национален, или международно право.

Изрично ви е забранено да събирате и използвате лична информация на други потребители, включително адреси, телефонни номера, номера на факс, имейл адреси или друга информация за контакт, която може да се появи на уебсайта, с цел създаване или съставяне на маркетингови и/или пощенски списъци и за изпращане на други потребители на непоискани маркетингови материали, дали по факс, електронна поща, или други технологични средства.

Също така ви е изрично забранено да разпространявате лична информация на потребителите на трети страни за маркетингови цели. Операторите считат съставянето на маркетингови и пощенски списъци, използвайки личната информация на Потребителите, изпращането на непоискани маркетингови материали до Потребителите, или разпространението на лична информация на потребителите на трети страни за маркетингови цели като съществено нарушение на настоящите Общи условия за ползване, и Операторите си запазват правото да прекратят или преустановят вашия достъп до и използването на Уебсайта и да преустановят или отменят членството ви в консорциума без възстановяване на всички платени членски вноски.

Операторите отбелязват, че неразрешеното използване на лична информация на Потребителите във връзка с непоискана маркетингова кореспонденция също може да представлява нарушения на различни държавни и федерални закони за борба със спама. Операторите си запазват правото да докладват за злоупотреба с лична информация на потребителите на съответните правоприлагащи и държавни органи, и Операторите ще си сътрудничат напълно с всички органи, разследващи нарушения на тези закони.

Потребителски изявления

Операторите не желаят да получават поверителна или собствена информация от вас чрез Уебсайта. Всякакъв материал, информация, или друга комуникация, която предавате или публикувате ("Вноски") към Уебсайта ще се считат за неповерителни.

Всички приноси към този сайт са лицензирани от вас под лиценза на MIT за всеки, който желае да ги използва, включително Операторите.

Ако работите за компания или в университет, вероятно не сте притежател на авторски права върху нищо, което правите, дори в свободното си време. Преди да направите принос в този сайт, получите писмено разрешение от вашия работодател.

Потребителски дискусионни списъци и форуми

Операторите могат, но не са длъжни, наблюдават или преглеждат всички области на уебсайта, където потребителите предават или публикуват съобщения или общуват единствено помежду си, включително, но не само, потребителски форуми и имейл списъци, и съдържанието на всяка такава комуникация. Операторите, въпреки това, няма да носи отговорност, свързана със съдържанието на подобни съобщения, независимо дали възникват или не съгласно законите за авторското право, клевета, поверителност, непристойност, или иначе. Операторите могат да редактират или премахват съдържание на Уебсайта по свое усмотрение по всяко време.

Използване на лична информация

Информацията, предоставена на Уебсайта, се управлява в съответствие с настоящите на Операторите Политика за поверителност и посочения лиценз на този уебсайт.

Вие се съгласявате да предоставите истина, точен, текущ, и пълна информация при регистрация в Уебсайта. Ваша отговорност е да поддържате и своевременно актуализирате тази информация за акаунта, за да я поддържате вярна, точен, текущ, и завършен. Ако предоставите информация, която е измамна, невярно, неточен, непълна, или не актуална, или имаме разумни основания да подозираме, че тази информация е измамна, невярно, неточен, непълна, или не актуална, ние си запазваме правото да спрем или прекратим вашия акаунт без предизвестие и да откажем всякакво текущо и бъдещо използване на уебсайта.

Въпреки че разделите на уебсайта могат да се разглеждат просто чрез посещение на уебсайта, за да получите достъп до някое Съдържание и/или допълнителни функции, предлагани на Уебсайта, може да се наложи да се регистрирате като гост или да се регистрирате като член. Ако създадете акаунт в Уебсайта, може да бъдете помолени да посочите името си, адрес, потребителско име и парола. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и акаунта и носите пълна отговорност за всички дейности, които се случват във връзка с вашата парола или акаунт. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашата парола или акаунт или всяко друго нарушение на сигурността. Освен това се съгласявате, че няма да допускате други, включително тези, чиито сметки са прекратени, за достъп до уебсайта, използвайки вашия акаунт или потребителско идентификатор. Вие предоставяте на Операторите и на всички други лица или образувания, участващи в работата на уебсайта, правото да предават, монитор, извличане, магазин, и да използваме вашата информация във връзка с функционирането на Уебсайта и при предоставянето на услуги за вас. Операторите не могат и не поемат никаква отговорност или отговорност за информация, която предоставяте, или използване или злоупотреба от ваша или трети страни на информация, предавана или получена чрез уебсайта. За да научите повече за това как защитаваме поверителността на личната информация във вашия акаунт, моля посетете нашия Политика за поверителност.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, да обезщети и обезвреди Операторите, агенти, продавачи или доставчици от и срещу всякакви искове, щети, разходи и разноски, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с Вашето използване или злоупотреба с Уебсайта, включително, без ограничение, Вашето нарушение на настоящите Общи условия, нарушението от ваша страна, или всеки друг абонат или потребител на вашия акаунт, на всяко право на интелектуална собственост или друго право на всяко лице или образувание.

Прекратяване на договора

Настоящите Общи условия са в сила, докато не бъдат прекратени от която и да е от страните. Ако вече не сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия, трябва да прекратите използването на Уебсайта. Ако не сте доволни от Уебсайта, тяхното съдържание, или някой от тези условия, условия, и политики, вашето единствено правно средство за защита е да преустановите използването на Уебсайта. Операторите си запазват правото да прекратят или преустановят достъпа Ви до и използването на Уебсайта, или части от уебсайта, без предизвестие, ако вярваме, по наше усмотрение, че такава употреба (и) е в нарушение на който и да е приложим закон; (ii) е вредно за нашите интереси или интересите, включително права на интелектуална собственост или други права, на друго лице или юридическо лице; или (iii) когато Операторите имат основание да смятат, че нарушавате настоящите Общи условия.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

УЕБСАЙТЪТ И СЪДЪРЖАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОСНОВА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОПЕРАТОРИТЕ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНО ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧИВА ДО, ПОДРАЗНАЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОПЕРАТОРИТЕ НЕ ПРАВЯТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ ОТГОВОРЯВА НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШЕТО УЕБСАЙТ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАНО, НАВРЕМЕННО, СИГУРНА, ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; НИТО ОПЕРАТОРИТЕ ДА ЗАЯВЯВАТ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА. ОПЕРАТОРИТЕ НЕ ПРАВЯТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВЪВ ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНО, ОТНОСНО РАБОТАТА НА УЕБСАЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛИ, ИЛИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В УЕБСАЙТА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ КОЙТО И ОТ ТЕХНИТЕ АГЕНТИ, ПРОДАВЦИТЕ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НОСАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗТИРАЩ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО, ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, ДОРИ АКО ОПЕРАТОРИТЕ СА УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩНОСТНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ЗАЩОТО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ЗАБРАНЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДИТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗТЕГЛЕНО ИЛИ ПО ДРУГИЧНО ПОЛУЧЕНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, ​​Е ПО ВАША СОБСТВЕНА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И РИСК И ЧЕ ВИЕ ЩЕ СЕ ОТГОВОРЯТЕ САМО ВЪВ ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУГИЯ ДА ОТГОВОРИТЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ. ОПЕРАТОРИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, ИЛИ СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ СА ПРИЧИНА, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, ЧРЕЗ СЪДЪРЖАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕН ИЛИ РЕФЕРЕНТЕН В ИЛИ СЕ ПОЯВЯВА НА УЕБСАЙТА. ВАШЕТО УЧАСТИЕ В УЕБСАЙТА Е САМО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. БЕЗ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ДАЛИ УСТЕН ИЛИ ПИСМЕН, ПОЛУЧЕНО ОТ ВАС ОТ ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ОПЕРАТОРИТЕ, ТЕХНИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ ТРЯБВА ДА СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ ИЗРИЧНО ПОДРОБЕН ТУК. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА Е НА ВАШ СЪЩЕСТВЕН РИСК.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИ НИКАКВА ПРАВНА ИЛИ СПРАВЕДИТЕЛНА ТЕОРИЯ, ДАЛИ В ДРЕЗИМ, ДОГОВОР, НЕВНИМАНИЕ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА, ОПЕРАТОРИТЕ ИЛИ КОЙТО И ОТ ТЕХНИТЕ АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ СА ОТГОВОРНИ ПРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ПРЕД КАКВО ДРУГО ЛИЦЕ ЗА ВСЯКАКВА КОСВЕНА, СПЕЦИАЛЕН, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ КАКВАТО И ДА Е ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЪЗИСКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ УЕБСАЙТА ИЛИ ЗА ВСЯКАКВО НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА, СВЪРЗАНО СЪС НЯКОЙ СВЪРЗАН СЪС НЯКОЙ ТРАНС ИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, ЗАГУБА ИЛИ КОРУПЦИЯ НА ДАННИ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, ТОЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ИЛИ КОМПЮТЪР НЕУСПЕХА ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОРИ И АКО ОТОРИЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОПЕРАТОРИТЕ Е БИЛ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА ОПЕРАТОРА ЗА ВСИЧКИ ИСКАНЕ ВЪВ СВЪРЗАНИЯ С УЕБСАЙТА НЯМА ДА НАДВИШИ ПЕТ U.S.. ДОЛАРИ ($5.00). ПОТРЕБИТЕЛЪТ СЪГЛАСЯВА И ПРИЗНАВА, ЧЕ ПО-ГОРЕШЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ОТГОВОРНОСТТА СА ОСНОВНА ОСНОВА НА СДЕЛКАТА И ЧЕ ОПЕРАТОРИТЕ НЯМА ДА ПРЕДОСТАВЯТ УЕБСАЙТА ПРИ ЛИСТВАНЕ НА ТАКОВО ОГРАНИЧЕНИЕ.

Общ

Уебсайтът се хоства в Съединените щати. Операторите не твърдят, че съдържанието на уебсайта е подходящо или може да бъде изтеглено извън Съединените щати. Достъпът до Съдържанието може да не е законен от определени лица или в определени държави. Ако имате достъп до уебсайта извън Съединените щати, правите това на свой собствен риск и носите отговорност за спазването на законите на вашата юрисдикция. Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки няма да се прилагат към тези Условия. Една страна може да уведоми другата страна само писмено в основното място на дейност на тази страна, вниманието на главния правен служител на тази страна, или на друг адрес или по друг начин, който страната посочи писмено. Уведомлението се счита за дадено при лично предаване или факс, или, ако се изпраща със заверена поща с предплатени пощенски разходи, 5 работни дни след датата на изпращане, или, ако се изпраща с международен куриер за една нощ с предплатени пощенски разходи, 7 работни дни след датата на изпращане. Ако някоя разпоредба тук се счита за неприложима, останалите разпоредби ще продължат в пълна сила, без да бъдат засегнати по никакъв начин. По-нататък, страните се съгласяват да заменят такава неприложима разпоредба с приложима разпоредба, която най-близо се доближава до намерението и икономическия ефект от неприложимата разпоредба. Заглавията на разделите са само за справка и не дефинират, лимит, тълкуват или описват обхвата или степента на такъв раздел. Неуспехът на Операторите да предприемат действия по отношение на нарушаване на това Споразумение от вас или други не представлява отказ и не ограничава правата на Операторите по отношение на такова нарушение или всякакви последващи нарушения. Всяко действие или производство, произтичащи от или свързани с това Споразумение или използването на уебсайта от страна на потребителя, трябва да се предяви в съдилищата на Белгия, и вие се съгласявате с изключителната лична юрисдикция и място на такива съдилища. Всяка причина за действие, която може да имате по отношение на използването на уебсайта, трябва да бъде започната в рамките на един (1) година след възникване на иска или основание за иск. Тези условия излагат цялостното разбиране и съгласие на страните, и заменя всички и всички устни или писмени споразумения или договорености между страните, по отношение на предмета им. Отказът от нарушение на която и да е клауза на това Споразумение не се тълкува като отказ от друго или последващо нарушение.

Връзки към други материали

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, притежавани или управлявани от независими трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство и справка. Ние не контролираме такива сайтове и, Следователно, ние не носим отговорност за съдържание, публикувано на тези сайтове. Фактът, че Операторите предлагат такива връзки, не трябва да се тълкува по никакъв начин като одобрение, разрешение, или спонсорство на този сайт, неговото съдържание или компаниите или продуктите, посочени в него, и Операторите си запазват правото да отбелязват липсата му на принадлежност, спонсорство, или одобрение на уебсайта. Ако решите да получите достъп до някой от сайтовете на трети страни, към които уебсайтът е свързан, правите това изцяло на свой собствен риск. Тъй като някои сайтове използват автоматизирани резултати от търсенето или по друг начин ви свързват към сайтове, съдържащи информация, която може да се счита за неподходяща или обидна, Операторите не носят отговорност за точността, спазване на авторските права, законност, или почтеност на материала, съдържащ се в сайтове на трети страни, и с настоящото вие неотменимо се отказвате от всякакви искове срещу нас по отношение на такива сайтове.

Уведомление за възможно нарушаване на авторски права

В случай, че смятате, че материали или съдържание, публикувани на уебсайта, могат да нарушат вашите авторски права или тези на друг, Моля те контакт нас.

Брилянтно безопасно и Студентски център Учебна платформа 2021