Vraag
De verbinding waterstofchloride heeft de chemische formule HCl, Op kamertemperatuur, het is een kleurloos gas, die witte dampen van zoutzuur vormt bij contact met atmosferische waterdamp. Molar Mass Of HCl Molar mass is simply the mass of one mole of a substance, met een standaardeenheid van ...