Vraag
Heb je je ooit afgevraagd wat de wetenschap is achter een brandende kaars?, of stel je voor wat er gebeurt als je een kaars aansteekt, Nou, het is simpel, energie wordt gewoon getransformeerd om je licht te geven. In dit artikel, wij zouden ...

Vraag
Mechanische energie is de som van de potentiële en kinetische energie in een systeem. Het principe van het behoud van mechanische energie stelt dat de totale mechanische energie in een systeem (d.w.z., de som van de potentiële plus kinetische energie) ...