Vraag
Snakes are known to be the world's most dangerous predators. Ze jagen en doden andere dieren om zichzelf te voeden. de python, een Afrikaanse rotspython, is de slang met de grootste lengte die gevonden kan worden ...